تالار معاملات شرکت های تحت پوشش

نام کامل شرکتقیمت هر سهم (ریال)
ثمین به گل ایرانیان (سهامی خاص)۱۰,۰۰۰

تلفن جهت خرید سهام و مشاوره رایگان: (در حال نهایی کردن روند قانونی)