ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو

اطلاعات مربوط به عرضه سهام شركت ايران ترانسفو
نام شرکت ايران ترانسفو
شماره ثبت ۱۰۸۲۲
تاریخ ثبت ۱۳۴۵
موضوع فعالیتماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
سرمایه شرکت۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تعداد کل سهام 3/750/000/000
درصد سهام قابل عرضه10
قیمت پایه هر سهم6,032
نحوه فروشنقد-اقساط