تالار عرضه سهام

اطلاعات مربوط به عرضه بيمه البرز

نام شرکت بيمه البرز
شماره ثبت ---
تاریخ ثبت---
موضوع فعالیت عملیات بیمه ای مستقیم درانواع بیمه زندگی و غیر زندگی
سرمایه شرکت 4،000،000
تعداد کل سهام 693،567،777
درصد سهام قابل عرضه 17/34
قیمت پایه هر سهم 1،581
نحوه فروش نقد
بیمه البرز

 

اطلاعات مربوط به عرضه سهام شركت پالايش نفت شيراز

نام شرکت شركت پالايش نفت شيراز
شماره ثبت 144514
تاریخ ثبت 1377/07/26
موضوع فعالیت دریافت، معاوضه و
و فرآورش خرید خوراك پالایشگاه، پالایش
نفت خام
سرمایه شرکت 1،027،549
تعداد کل سهام 205،508،720
درصد سهام قابل عرضه 20
قیمت پایه هر سهم 35،500
نحوه فروش نقد
پتروشیمی شیراز

 

ایران ترانسفو

اطلاعات مربوط به عرضه سهام شركت ايران ترانسفو
نام شرکت ايران ترانسفو
شماره ثبت ۱۰۸۲۲
تاریخ ثبت ۱۳۴۵
موضوع فعالیتماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
سرمایه شرکت۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تعداد کل سهام 3/750/000/000
درصد سهام قابل عرضه10
قیمت پایه هر سهم6,032
نحوه فروشنقد-اقساط
ایران ترانسفو

 

اطلاعات مربوط به عرضه جايگاه سوخت رامهرمز- استان خوزستان

جايگاه سوخت رامهرمز- استان خوزستان
نام شرکت
مهندسی آب و خاك پارس

شماره ثبت ---
تاریخ ثبت 1393/3/3
موضوع فعالیتانجام مطالعه، طراحی و نظارت طرحهاي آب و خاك و کشاورزي و ...
سرمایه شرکت (میلیون ریال)666،963
تعداد کل سهام7،122،055،363،958
درصد سهام قابل عرضه97/261
قیمت پایه هر سهم36,237,264,910
نحوه فروشنقد-اقساط

 

اطلاعات مربوط به عرضه سهام شركت پالايش نفت لاوان

نام شرکت شركت پالايش نفت لاوان
شماره ثبت 144504
تاریخ ثبت 1377/07/25
موضوع فعالیت خرید خوراك پالایشگاه، پالایش و فرآورش
نفت خام، ...
سرمایه شرکت 1،143،422
تعداد کل سهام 228،684،320
درصد سهام قابل عرضه 20
قیمت پایه هر سهم 29،116
نحوه فروش نقد
شرکت پالایش نفت لاوان